Murat Nahçivani şimdiye kadar 15 yazı kaleme almış.